DASHBOARD

Öppet hus - Rum 


Öppna rum:

Skolledning - skolledning@cngmassa.se
Elevhälsan - elevhalsan@cngmassa.se
SYV - syv@cngmassa.se
Idrottslärare - larare-idrott@cngmassa.se
Gym.gem. lärare 1 - larare@cngmassa.se
Tekniklärare 1 - larare-te@cngmassa.se
Industrilärare  1 - larare-in@cngmassa.se
Ellärare - larare-ee@cngmassa.se
Vårdlärare - larare-vo@cngmassa.se
Informatör - vincent.muller@cng.se


Mötesrum för bokade visningar 


Rumsnummer - Länk - Inloggnings-adress

Rum 1 - Länk till rum 1 - vo@cngmassa.se
Rum 2 - Länk till rum 2 - vo2@cngmassa.se
Rum 3 - Länk till rum 3 - vo3@cngmassa.se
Rum 4 - Länk till rum 4 - vo4@cngmassa.se
Rum 5 - Länk till rum 5 - fdvo@cngmassa.se

Rum 6 - Länk till rum 6 - te@cngmassa.se
Rum 7 - Länk till rum 7 - te2@cngmassa.se
Rum 8 - Länk till rum 8 - te3@cngmassa.se
Rum 9 - Länk till rum 9 - te4@cngmassa.se
Rum 10 - Länk till rum 10 - te5@cngmassa.se
Rum 11 - Länk till rum 11 - te6@cngmassa.se
Rum 12 - Länk till rum 12 - te7@cngmassa.se
Rum 13 - Länk till rum 13 - te8@cngmassa.se
Rum 14 - Länk till rum 14 - te9@cngmassa.se
Rum 15 - Länk till rum 15 - te10@cngmassa.se
Rum 16 - Länk till rum 16 - te11@cngmassa.se
Rum 17 - Länk till rum 17 - te12@cngmassa.se
Rum 18 - Länk till rum 18 - fdte@cngmassa.se
Rum 19 - Länk till rum 19 - fdte2@cngmassa.se

Rum 20 - Länk till rum 20 - ee@cngmassa.se
Rum 21 - Länk till rum 21 - ee2@cngmassa.se
Rum 22 - Länk till rum 22 - ee3@cngmassa.se

Rum 23 - Länk till rum 23 - in@cngmassa.se
Rum 24 - Länk till rum 24 - in2@cngmassa.se
Rum 25 - Länk till rum 25 - in3@cngmassa.se
Rum 26 - Länk till rum 26 - in4@cngmassa.se

Rum 27 - Länk till rum 27 - larare2@cngmassa.se
Rum 28 - Länk till rum 28- larare3@cngmassa.se
Rum 29 - Länk till rum 29 - larare-te2@cngmassa.se
Rum 30 - Länk till rum 30 - larare-in2@cngmassa.se

Rum 31 - Länk till rum 31 - 31@cngmassa.se
Rum 32 - Länk till rum 32 - 32@cngmassa.se
Rum 33 - Länk till rum 33 - 33@cngmassa.se

Rum 34 - Länk till rum 34 - 34@cngmassa.se
Rum 35 - Länk till rum 35 - 35@cngmassa.se
Rum 36 - Länk till rum 36 - 36@cngmassa.se
Rum 37 - Länk till rum 37 - 37@cngmassa.se
Rum 38 - Länk till rum 38 - 38@cngmassa.se
Rum 39 - Länk till rum 39 - 39@cngmassa.se
Rum 40 - Länk till rum 40 - 40@cngmassa.se
Rum 41 - Länk till rum 41 - 41@cngmassa.se
Rum 42 - Länk till rum 42 - 42@cngmassa.se
Rum 43 - Länk till rum 43 - 43@cngmassa.se
Rum 44 - Länk till rum 44 - 44@cngmassa.se
Rum 45 - Länk till rum 45 - 45@cngmassa.seVård- och Omsorg

Filippa - VO-rum elev 1 - vo@cngmassa.se
Linnea - VO-rum elev 2 - vo2@cngmassa.se
Matilda - VO-rum elev 3 - vo3@cngmassa.se
Frida - VO-rum elev 4 - vo4@cngmassa.se
Julia - Julia, f.d. VO-elev - fdvo@cngmassa.se
 

Teknik

Stella - TE-rum elev 1 - te@cngmassa.se
Agnes, Teknik/Design, Pendlar Norrköping - TE-rum elev 2 - te2@cngmassa.se
Vendela - TE-rum elev 3 - te3@cngmassa.se
Saga - TE-rum elev 4 - te4@cngmassa.se
Natalie - TE-rum elev 5 - te5@cngmassa.se
Lukas - TE-rum elev 6 - te6@cngmassa.se
Max - TE-rum elev 7 - te7@cngmassa.se
Hanna - TE-rum elev 8 - te8@cngmassa.se
Lisa - TE-rum elev 9 - te9@cngmassa.se
Lissie - TE-rum elev 10 - te10@cngmassa.se
Alexander - TE-rum elev 11 - te11@cngmassa.se
Markus - TE-rum elev 12 - te12@cngmassa.se
Michel - Michel, f.d. TE-elev - fdte@cngmassa.se
Axel - f.d. TE-elev - fdte2@cngmassa.se

El- och Energi 

Therese - EE-rum elev 1 - ee@cngmassa.se
Lisa - EE-rum elev 2 - ee2@cngmassa.se
Charlie - EE-rum elev 3 - ee3@cngmassa.se

Industri 

Philip - IN-rum elev 1 - in@cngmassa.se
Nora - IN-rum elev 2 - in2@cngmassa.se
Erik - IN-rum elev 3 - in3@cngmassa.se
David - IN-rum elev 4 - in4@cngmassa.se

Ledning & elevhälsa

Skolledning - skolledning@cngmassa.se
Elevhälsan - elevhalsan@cngmassa.se
SYV - syv@cngmassa.se
Informatör - vincent.muller@cng.se

Gymnasiegemensamma lärare

 Gym.gem. lärare 1 - larare@cngmassa.se
Gym.gem lärare 2 - larare2@cngmassa.se
Gym.gem lärare 3 - larare3@cngmassa.se

Tekniklärare 

Tekniklärare 1 - larare-te@cngmassa.se
Tekniklärare 2 - larare-te2@cngmassa.se

Industrilärare

Industrilärare  1 - larare-in@cngmassa.se
Industrilärare  2 - larare-in2@cngmassa.se

Vårdlärare 

Vårdlärare - larare-vo@cngmassa.se

Ellärare

Ellärare - larare-ee@cngmassa.se

Idrottslärare

Idrottslärare - larare-idrott@cngmassa.se